Podpora projektu Karlovarským krajem – Kreativní voucher 2022

Projekt Akvaponista.cz byl podpořen z Programu rozvoje konkurenceschopnosti KK – Podprogram 2 Kreativní vouchery.

Věcná část projektu je zaměřena na grafické zpracování vizuální identity – logo a propagační materiály, design krabiček pro pěstování microgreens ze semínka – pomůcka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ a microsite pro oslovení a podporu cílové skupiny.

Jednotná vizuální identita přinese efektivnější komunikaci s klienty. Pomůže vylepšit šíření zelené osvěty v rámci workshopů, exkurzí a besed o akvaponii. Kreativní funkční design krabiček a podpůrný microsite zaručí více intuitivní pochopení výuky.

Poskytovatelem dotace je Karlovarský kraj.

Karlovarský kraj

Spolkový den Dalovice 22.4.2022

spolkový den dalovice

Spolkový den Dalovice proběhl ve čtvrtek 22.4. na zámečku v objektu bývalé střední zemědělské školy. Zúčastnilo se ho několik místních spolků, které prezentovaly své návrhy na budoucí využití hlavní budovy a přilehlých nemovitostí.

Botanická zahrada Dalovice
Botanická zahrada Dalovice

Své vize zde představily spolky z Karlovarského a Ústeckého kraje, které využily spolkový den Dalovice k prvotní komunikaci se správcem areálu a hlavním architektem plánované revitalizace. V rámci prezentací jsem dostal příležitost představit možnosti, které nabízí aquaponie pro tento zajímavý projekt.

Komunitní aquaponická farma Dalovice

Projekt komunitní aquaponické farmy Dalovice může navázat na dlouhou tradici vzdělávání v zemědělských oborech na tomto místě. Může také zvýšit zájem lidí orientovaných na ekologii a přírodu navštívit místní botanickou zahradu, která je nedoceněnou chloubou karlovarského kraje. Předběžně jsme záměr diskutovali s jejím tvůrcem a duchovním otcem panem Lípou, díky jehož laskavému pozvání jsem se mohl akce zúčastnit.

Rád bych zde upřesnil a doplnil některé mé odpovědi na dotazy, které padly v průběhu prezentace. Dotaz ohledně rozsahu projektu aquaponické farmy v areálu jsme následně konzultovali také s hlavním architektem, který nastínil prvotní pohled na možnosti umístění komunitní aquaponické farmy nevelkého rozsahu s potřebným zázemím.

Přínosy komunitní aquaponické farmy pro obec Dalovice

Hlavním zamýšleným přínosem komunitní aquaponické farmy v Dalovicích je vzdělávací funkce se zaměřením na osvětu a podporu všech úrovní vzdělávání. Mohou zde probíhat exkurze od úrovně mateřských školek, základního a středního školství, až po výzkumnou činnost a podporu univerzitních studentů při psaní seminárních a diplomových prací.

Na akci spolkový den Dalovice jsem prezentoval funkční model aquaponické farmy, který přítomné účastníky dosti zaujal a ukázal principy fungování aquaponie na praktickém příkladu. Děkuji za fotku spolku Eurocentrum, celý příspěvek na Facebooku ZDE >>>.

Model aquaponické farmy
Model aquaponické farmy

Model obsahuje 12 pěstebních pozic a všechny důležité části, které jsou potřebné v každém aquaponickém systému. Ten funguje tak, že ryby vyživují svými výkaly rostliny, které spotřebovávají odpadní dusíkaté látky. Do procesu dále vstupují nitrifikační bakterie, které rozkládají odpadní amoniak na dusitany a následně dusičnany, které umí rostliny zpracovat v procesu fotosyntézy. Tyto bakterie jsou v prezentovaném modelu osídleny na rašlové textilii uzavřené v modrých plastových koulích, přes které se vrací voda z pěstební části k rybám.

Předpoklady využití aquaponické technologie

Aquaponická technologie je použitelná v nepřeberné škále aplikací, které mohou být umístěny ve vnitřních i venkovních prostorech. Velikostí mohou začínat na pouhých dvou čtverečních metrech, ale mohou také poskytovat produkci z farmy o rozloze tisíců metrů čtverečních. Vertikální instalace umožňují získat několikanásobně vyšší produkci z jednoho metru čtverečního. Recirkulační způsob hospodaření s vodou šetří 90% vody ve srovnání s konvenčním zemědělstvím a nepoužívá žádná chemická hnojiva.

Všechny tyto předpoklady umožňují využití aquaponie v různých typech nemovitostí včetně  brownfieldů a jiných zemědělsky nevyužitelných objektů. Velmi výhodné je umístění v blízkosti provozů s přebytkem odpadního tepla, které je možné akumulovat do vody a využít k celoroční produkci. Rovněž využití fotovoltaiky a solárních panelů je výhodnou alternativou, díky které se energie slunce může využít k prodloužení dne podle potřeb rostlin nezávisle na ročním období.

Rybí část aquaponické farmy je vhodné umístit do tepelně izolovaných prostor, které umožní udržet optimální stabilní teplotu. Tato část má minimální světelné nároky, a proto může být u vícepatrových objektů umístěna v případě potřeby přímo pod pěstební částí.

Pokud vás článek zaujal a máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, kontaktujte mne, nebo pište přímo do komentářů pod tento článek

Jak dlouhá je doba potřebná ke zdvojnásobení populace kalifornských žížal?

„Mám 1000 kalifornských žížal. Jak dlouho potrvá, než se jejich počet zdvojnásobí?“

Reprodukce žížal a rychlost růstu celé kolonie závisí na dvou hlavních faktorech.

1. Kolik žížal jsou aktivní zralí jedinci a jsou tito jedinci schopni reprodukce?
2. Jaké jsou podmínky prostředí ve vermikompostéru? To znamená zda je prostředí příznivé (teplota, pH, vlhkost), zda je k dispozici dost místa k expanzi kolonie a zda je k dispozici dostatek potravy.

Obecně platí, že populace kalifornských žížal se může zdvojnásobit přibližně každých 60 až 90 dnů. Od okamžiku vylíhnutí dosáhne za tuto dobu žížala dospělosti (schopnosti reprodukce), plného vzrůstu však jedinec dosáhne až za přibližně 12 měsíců. Dospělé jedince lze identifikovat podle výrazného prstence kolem těla.

Za příznivých podmínek produkuje každá dospělá kalifornská žížala průměrně čtyři až pět kokonů za měsíc, přičemž každý kokon obsahuje průměrně šest vajíček (může jich být až 20). Po nakladení kokonů trvá přibližně 21-30 dní do vylíhnutí žížal.

Tento časový interval se může výrazně prodloužit s klesající teplotou. Tím se vývoj kokonů zpomalí a v některých případech zcela zastaví, dokud není teplota opět příznivější. Studie a pokusy ukázaly, že kapsle s vajíčky mohou být udržovány chlazené v lednici a ležet po dobu až 18 měsíců v reprodukce schopném stavu. Rovněž nevhodná vlhkost v případě příliš suchého prostředí může zpomalit vývoj a líhnutí.

Samotné žížalí kolonie jsou vysoce samoregulující. To znamená, že budou regulovat svou vlastní populaci na základě dostupného prostoru, prostředí a potravy.

Kalifornská žížala je schopna zkonzumovat každý den potravu až do výše své vlastní hmotnosti, tzn. 1kg kalifornských žížal může spotřebovat mezi 0,5-1kg organického materiálu každý den. Vzhledem k tomu jak populace roste, je třeba zajistit stále více potravy, aby byl zajištěn trvalý růst kolonií. Kromě toho by měla být teplota prostředí udržována co nejblíže 24 stupňům Celsia pro udržení co nejpříznivějších podmínek.

Jak vidíte, odpovědět na úvodní otázku opravdu není jednoduché, protože podmínky prostředí se budou vždy do jisté míry lišit (pokud nejsou zcela uměle regulovány a udržovány).

Proto používáme při úvahách o zdvojnásobení počtu kalifornských žížal rozmezí 60-90 dní.


Zdroj: Originální příspěvek (anglicky)

Kolik kalifornských žížal potřebuji?

Kolik kalifornských žížal potřebuji do začátku?

Vermikompostování nabízí způsob, jak vyrobit kvalitní černozem za pomoci plastové bedny, kuchyňských zbytků a kalifornských žížal. Nejdříve je třeba zjistit, kolik kompostovatelného odpadu vyprodukujete za týden. Snadno potom zjistíte, kolik žížal budete potřebovat.

Kalifornské žížaly zkonzumují polovinu své tělesné hmotnosti každý den. To znamená, že je potřeba objednat dvojnásobnou váhu kalifornských žížal, vzhledem k hmotnosti odpadu vyprodukovaného za den. Pokud tedy produkujete například 7 kg odpadu za týden, znamená to 1 kg denně. Pro likvidaci takového množství budete potřebovat dva kilogramy kalifornských žížal (cca 4.000 ks). Obecná rovnice je:

(Hmotnost odpadu za týden / 7) x 2 = Doporučená hmotnost kalifornských žížal

Kolik kusů je jeden kilogram žížal?
Množství žížal v kilogramu se liší a závisí na jejich velikosti. Zvážením dospělých kalifornských žížal jsem dospěl k závěru, že 100 kusů váží 50 gramů. To tedy znamená, že 1 kg dospělých kalifornských žížal obsahuje 2.000 kusů.

Kde je možné koupit kalifornské žížaly?
Prodej kalifornských žížal online je zde s odesláním zásilky každé úterý.

Kalifornským žížalám můžete dávat téměř jakékoliv ovoce nebo zeleninu. Nekrmí se vařeným jídlem, masem, mlékem a chlebem. Můžete krmit také papírem a zbytky kartonu, což pomáhá udržovat optimální vlhkost. Pro jakékoliv dotazy a připomínky vložte komentář, připojte se na sociálních sítích nebo napište na email.