Podpora projektu Karlovarským krajem – Kreativní voucher 2022

Projekt Akvaponista.cz byl podpořen z Programu rozvoje konkurenceschopnosti KK – Podprogram 2 Kreativní vouchery.

Věcná část projektu je zaměřena na grafické zpracování vizuální identity – logo a propagační materiály, design krabiček pro pěstování microgreens ze semínka – pomůcka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ a microsite pro oslovení a podporu cílové skupiny.

Jednotná vizuální identita přinese efektivnější komunikaci s klienty. Pomůže vylepšit šíření zelené osvěty v rámci workshopů, exkurzí a besed o akvaponii. Kreativní funkční design krabiček a podpůrný microsite zaručí více intuitivní pochopení výuky.

Poskytovatelem dotace je Karlovarský kraj.

Karlovarský kraj

Napsat komentář