Spolkový den Dalovice 22.4.2022

Spolkový den Dalovice proběhl ve čtvrtek 22.4. na zámečku v objektu bývalé střední zemědělské školy. Zúčastnilo se ho několik místních spolků, které prezentovaly své návrhy na budoucí využití hlavní budovy a přilehlých nemovitostí.

Botanická zahrada Dalovice
Botanická zahrada Dalovice

Své vize zde představily spolky z Karlovarského a Ústeckého kraje, které využily spolkový den Dalovice k prvotní komunikaci se správcem areálu a hlavním architektem plánované revitalizace. V rámci prezentací jsem dostal příležitost představit možnosti, které nabízí aquaponie pro tento zajímavý projekt.

Komunitní aquaponická farma Dalovice

Projekt komunitní aquaponické farmy Dalovice může navázat na dlouhou tradici vzdělávání v zemědělských oborech na tomto místě. Může také zvýšit zájem lidí orientovaných na ekologii a přírodu navštívit místní botanickou zahradu, která je nedoceněnou chloubou karlovarského kraje. Předběžně jsme záměr diskutovali s jejím tvůrcem a duchovním otcem panem Lípou, díky jehož laskavému pozvání jsem se mohl akce zúčastnit.

Rád bych zde upřesnil a doplnil některé mé odpovědi na dotazy, které padly v průběhu prezentace. Dotaz ohledně rozsahu projektu aquaponické farmy v areálu jsme následně konzultovali také s hlavním architektem, který nastínil prvotní pohled na možnosti umístění komunitní aquaponické farmy nevelkého rozsahu s potřebným zázemím.

Přínosy komunitní aquaponické farmy pro obec Dalovice

Hlavním zamýšleným přínosem komunitní aquaponické farmy v Dalovicích je vzdělávací funkce se zaměřením na osvětu a podporu všech úrovní vzdělávání. Mohou zde probíhat exkurze od úrovně mateřských školek, základního a středního školství, až po výzkumnou činnost a podporu univerzitních studentů při psaní seminárních a diplomových prací.

Na akci spolkový den Dalovice jsem prezentoval funkční model aquaponické farmy, který přítomné účastníky dosti zaujal a ukázal principy fungování aquaponie na praktickém příkladu. Děkuji za fotku spolku Eurocentrum, celý příspěvek na Facebooku ZDE >>>.

Model aquaponické farmy
Model aquaponické farmy

Model obsahuje 12 pěstebních pozic a všechny důležité části, které jsou potřebné v každém aquaponickém systému. Ten funguje tak, že ryby vyživují svými výkaly rostliny, které spotřebovávají odpadní dusíkaté látky. Do procesu dále vstupují nitrifikační bakterie, které rozkládají odpadní amoniak na dusitany a následně dusičnany, které umí rostliny zpracovat v procesu fotosyntézy. Tyto bakterie jsou v prezentovaném modelu osídleny na rašlové textilii uzavřené v modrých plastových koulích, přes které se vrací voda z pěstební části k rybám.

Předpoklady využití aquaponické technologie

Aquaponická technologie je použitelná v nepřeberné škále aplikací, které mohou být umístěny ve vnitřních i venkovních prostorech. Velikostí mohou začínat na pouhých dvou čtverečních metrech, ale mohou také poskytovat produkci z farmy o rozloze tisíců metrů čtverečních. Vertikální instalace umožňují získat několikanásobně vyšší produkci z jednoho metru čtverečního. Recirkulační způsob hospodaření s vodou šetří 90% vody ve srovnání s konvenčním zemědělstvím a nepoužívá žádná chemická hnojiva.

Všechny tyto předpoklady umožňují využití aquaponie v různých typech nemovitostí včetně  brownfieldů a jiných zemědělsky nevyužitelných objektů. Velmi výhodné je umístění v blízkosti provozů s přebytkem odpadního tepla, které je možné akumulovat do vody a využít k celoroční produkci. Rovněž využití fotovoltaiky a solárních panelů je výhodnou alternativou, díky které se energie slunce může využít k prodloužení dne podle potřeb rostlin nezávisle na ročním období.

Rybí část aquaponické farmy je vhodné umístit do tepelně izolovaných prostor, které umožní udržet optimální stabilní teplotu. Tato část má minimální světelné nároky, a proto může být u vícepatrových objektů umístěna v případě potřeby přímo pod pěstební částí.

Pokud vás článek zaujal a máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, kontaktujte mne, nebo pište přímo do komentářů pod tento článek

Napsat komentář